Consultanta pentru implementarea sistemelor de management conform familiei de standarde ISO

Standarde ISO

Etapele de consultanta pentru implementarea sistemelor de management al calitatii conform standardelor ISO, propuse de echipa Expert Controlling:

1.Proiectarea sistemului de management al calitatii.
1.1 Evaluarea initiala prin audit diagnostic – identificarea situatiei existente si a satisfacerii / nesatisfacerii cerintelor unui sistem de management al calitatii.
1.1.1 Identificarea scopului, functiilor si structurii organizatiei – organigrama, regulament intern, fise de post.
1.1.2 Evaluarea activitatilor existente si a modalitatilor de inregistrare a lor (documentele interne utilizate: registre, fise, formulare, dosare etc.). Identificarea proceselor si produselor / serviciilor organizatiei. Identificarea proceselor externalizate.
1.1.3 Identificarea proceselor externe (cele subcontractate din afara organizatiei) implicate in procesele si produsele / serviciile proprii.
1.1.4 Identificarea succesiunii si interactiunii intre procese – harta proceselor.
1.1.5 Identificarea resurselor (inclusiv informationale) utilizate pentru operare si control: lista documentelor externe (legislatie aplicabila, standarde, alte documente), lista echipamentelor functionale, lista produselor / serviciilor, lista materiilor prime si materialelor necesare, alte liste.
1.1.6 Concluziile auditului de evaluare initiala si planificarea proiectarii sistemului de management al calitatii.

Nota: Duratele mentionate sunt consecutive, iar termenele se stabilesc in conformitate cu data semnarii contractului.

1.2 Organizarea optima a activitatii in conformitate cu standardele ISO.
1.2.1 Stabilirea matricei de responsabilitati si emiterea deciziei privind numirea reprezentantului managementului pentru calitate (RMC).
1.2.2 Emiterea deciziilor privind constituirea, daca este cazul, a comisiei de receptie (CR) si a comisiei de analiza a neconformitatilor (CAN).
1.2.3 Stabilirea termenului pentru definitivarea de catre organizatie a Regulamentului intern (RI), precum si a fiselor de post.
1.2.4 Efectuarea instruirii preliminare a top-managementului privind seria de standarde ISO si modalitatea de documentare a sistemului de management al calitatii: manualul sistemului de management al calitatii (MSMC), procedurile de sistem (PS), procedurile operationale (PO) si instructiunile de lucru (IL), precum si registrele, formularele, chestionarele, fisele, listele etc. utilizate pentru inregistrari.

1.3 Proiectarea si elaborarea documentatiei sistemului.
1.3.1 Redactarea angajamentului managerului privind politica in domeniul calitatii si obiectivele aferente (elaborator: top-managerul organizatiei, sub indrumarea consultantului).
1.3.2 Redactarea manualului sistemului de management al calitatii (elaborator: consultantul si organizatia).
Nota: Manualul sistemului de management al calitatii prezinta organizatia, sistemul de management (cerinte, resurse, procese, produse / servicii etc.) si documentatia sistemului – documentele prescriptive (procedurile de sistem, procedurile operationale, instructiunile de lucru) si documentele descriptive (registrele, formularele, chestionarele, fisele, listele, dosarele etc.) utilizate pentru inregistrari. Este elaborat de catre consultant impreuna cu reprezentantii desemnati ai organizatiei, pe baza structurii-cadru puse la dispozitie de catre consultant si a documentatiei, evaluarilor si datelor puse la dispozitie de catre organizatie.
1.3.3 Redactarea procedurilor de sistem (elaborator: consultantul si organizatia).
1.3.4 Redactarea procedurilor operationale (elaborator: organizatia, pe baza procedurii-cadru puse la dispozitie de consultant si sub indrumarea acestuia).
1.3.5 Redactarea instructiunilor de lucru, daca este cazul (elaborator: organizatia, sub indrumarea consultantului).
Nota: Instructiunile de lucru sunt documente care completeaza procedurile operationale si fac referire la activitatile la posturile de lucru din cadrul proceselor principale ale organizatiei. Sunt elaborate de catre organizatie sub indrumarea consultantului, care le avizeaza.

2.Implementarea sistemului de management al calitatii.
2.1.1 Instruire: prezentarea cerintelor standardelor ISO si a documentelor sistemului de management al calitatii (manual, proceduri, formulare), functionarea sistemului de management al calitatii. Studierea documentatiei sistemului. Simulari si aplicatii practice. Trecerea la activitatea bazata pe sistem si operarea cu documentele si formularele sale.
2.1.2 Evaluari interne operative ale sistemului de management al calitatii. Imbunatatirea elementelor sistemului de management al calitatii pe baza observatiilor emise in urma efectuarii evaluarilor interne operative.
2.1.3 Efectuarea auditului intern. Initierea actiunilor corective si preventive, finalizarea si verificarea implementarii solutiilor (verificarea eficacitatii lor). Initierea certificarii. Contactarea organismului de certificare si stabilirea impreuna cu acesta a datei auditului de certificare.

3.Asistenta tehnica la certificare si supravegherea post-certificare.

Consultanta se ofera pentru urmatoerele categorii de servicii de certificare, pentru care se doreste obtinerea certificatelor din partea unui organism de certificare:

•certificare a sistemelor de management al calitatii ISO 9001
•certificare a sistemelor de management de mediu ISO 14001
•certificare a sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001
•certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor ISO 22000
•certificare a sistemelor de management al securitatii informatiilor ISO/IEC 27001
•certificare a sistemelor de management de energie ISO 50001
•certificare a sistemelor de management al calitatii pentru dispozitive medicale ISO 13485
•certificare a sistemelor de management al serviciilor IT ISO/IEC 20000
•verificare si validare a declaratiei de mediu conform Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)
•certificare a sistemelor de management al sigurantei alimentelor FSSC 22000
•certificare a sistemelor de management al responsabilitatii sociale SA8000
•certificare a sistemelor de management al continuitatii afacerii ISO 22301
•certificarea sistemelor de management al calitatii conform Regulamentului (EU) nr. 333/2011
•certificarea sistemului de management conform Regulamentului (EU) nr. 1179/2012
•certificarea sistemului de management conform Regulamentului (EU) nr. 715/2013

Avantajele unei certificari pentru organizatiile care doresc obtinerea unui certificate recunoscut international:

•Avantaj competitive
•Cresterea cererii clientilor
•Protejarea afacerilor
•Reducerea costurilor
•Concurenta se certifica
•Noi perspective
•Veti fi calificati pentru participarea la achizitii publice;
•Cresterea credibilitatii
•Recunoastere international
•Instrumente de promovare

Pentru informatii suplimentare, echipa Expert Controlling, va sta la dispozitie pentru gasirea celor mai bune solutii in acorduri ulterioare. Putem fi gasiti conform informatiilor din caseta CONTACT si va multumim ca ati avut rabdare sa lecturati cele prezentate.

moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet peuterey outlet online moncler outlet moncler outlet moncler outlet moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher parajumpers pas cher moncler sito ufficiale moncler sito ufficiale outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online outlet hogan online